Twenkid Universe
Artificial General Intelligence
Универсален изкуствен разум и за Тош
Софтуер
Тошко 2, Smarty, Езикотворец, TwenkidFX, CogAlg, Github ...
Кръг "Artificial Mind"
Създаден отново на 24.5.2018. Обновено: 2.6
Twenkid Studio
Film, Art, Photo, Music, Creative, Fun
Разумир
Публицистика, философия, политика,
литература, сатира, истинист
Blogs

Artificial Mind
Blogs

Twenkid Studio
Contact & Collaboration
twenkid - in - gmail | dzbe - mail - bg
Литература
Поезия, проза, философия, публицистика
Медии
Мои материали или изяви
ДЗБЕ
Езикознание, социолингвистика,
хумор, литература, поезия
Свещеният сметач
Авангардно електронно списание.
Юнашка култура
Hackafe
Хакерспейс, общност
Спорт
...
Все още се изгражда...
...