Twenkid Universe
Artificial General Intelligence
Изследвания и университетски курс
Кръг "Artificial Mind"
Създаден отново на 24.5.2018. Обновено: 2.6
Софтуер
Тошко 2, Smarty, Езикотворец, TwenkidFX, CogAlg, Github ...
Twenkid Studio
Film, Art, Photo, Music, Creative, Fun
Разумир
Публицистика, философия, политика,
литература, сатира, истинист
Blogs
Artificial Mind, Twenkid Studio
Contact & Collaboration
twenkid - in - gmail
Литература
Поезия, проза, философия, публицистика
Медии
Мои материали или изяви
ДЗБЕ
Езикознание, социолингвистика,
хумор, литература, поезия
Свещеният сметач
Авангардно електронно списание.
Юнашка култура
Hackafe
Хакерспейс, общност
Спорт
...
Все още се изгражда...
...