Вселената на Тош
5 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5

English Version
Връзка и сътрудничество

twenkid @ gmail | dzbe @ mail.bg
Изкуствен интелект | Deep Learning

Търся съдружници за SuperCogAlg

Artificial General Intelligence
Универсален разум (УИР) и за Тодор
Софтуер
SuperCogAlg, Тошко 2, Smarty, Езикотворец,
TwenkidFX, CogAlg, Github ...
Twenkid Studio
Film, Art, Photo, Music, Creative, Fun
Blogs

Artificial Mind
Blogs

Twenkid Studio
Разумир
Публицистика, философия, политика,
литература, сатира, истинист
Литература
Поезия, проза, философия, публицистика
Медии
Мои материали или изяви
ДЗБЕ
Езикознание, социолингвистика,
хумор, литература, поезия
Свещеният сметач
Авангардно електронно списание.
Юнашка култура
Hackafe
Хакерспейс, общност
Кръг "Artificial Mind"
Създаден отново на 24.5.2018. Обновено: 2.6
Спорт
...
Все още се изгражда...
...