Вселената на Тош
0 / 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

<<< >>>
English Version
Връзка и сътрудничество

twenkid @ gmail | dzbe @ mail.bg
Изкуствен интелект

Търся съдружници за SuperCogAlg

За Тодор
Универсален изкуствен разум
изкуствен интелект
Софтуер
SuperCogAlg, Тошко 2, Smarty, Езикотворец,
TwenkidFX, CogAlg, Github ...
Twenkid Studio
Film, Art, Photo, Music, Creative, Fun
Blogs

Artificial Mind
Blogs

Twenkid Studio
Разумир
Публицистика, философия, политика,
литература, сатира, истинист
Литература
Поезия, проза, философия, публицистика
Медии
Мои материали или изяви
ДЗБЕ
Езикознание, социолингвистика,
хумор, литература, поезия
Свещеният сметач
Авангардно електронно списание.
Юнашка култура
Hackafe
Хакерспейс, общност
Кръг "Artificial Mind"
Създаден отново на 24.5.2018. Обновено: 2.6
Спорт
...
Все още се изгражда...
...