Twenkid Universe
Artificial General Intelligence
Изследвания и университетски курс
Кръг "Artificial Mind"
Създаден отново на 24.5.2018. Обновено: 2.6
Софтуер
Тошко 2, Smarty, Езикотворец, TwenkidFX, CogAlg, Github ...
Twenkid Studio
Film, Art, Photo, Music, Creative, Fun
Разумир
Публицистика, философия, политика,
литература, сатира, истинист
Blogs
Artificial Mind, Twenkid Studio
Contact & Collaboration
twenkid - in - gmail
Медии
Мои материали или изяви
ДЗБЕ
Езикознание, социолингвистика,
хумор, литература, поезия
Свещеният сметач
Авангардно електронно списание.
Юнашка култура
Hackafe
Хакерспейс, общност
Спорт
...
Все още се изгражда...
...