Подкрепете Тош, Twenkid Research, Twenkid Studio, Тошко 2
чрез дарение през системата на Epay.bg.

За подкрепа с други средства (техника, сътрудничество, разгласяване) и по други начини, свържете се с мен. Благодаря ви!

Подкрепи с 1 лв

Подкрепи с 2 лв

Подкрепи с 3 лв

Подкрепи с 5 лв

Подкрепи с 10 лв

Подкрепи с 20 лв

Подкрепи с 50 лв

Подкрепи със 100 лв