"Не съм я виждал от три дни...""Но скоро ще бъдем отново заедно..."


- Здравей, слънце!"Tрябваше да мина през фризьорката..."
"Още не съм я питал кое е любимото й цвете..."- Любима! Хайде де... Прегърни ме!

sdfkisdfkdsf
- Не мога...- Тогава аз ще го направя!


- Липсваше ми...


- О, осили! Любимите ми!!!- Зеле!
Режисьор и оператор: maiova

Художествени директори: maiova и Тош

В ролята, сценарий, монтаж и графичен дизайн: Тош

В ролята на москвича: ДжуганияРеквизит и гардероб

Илия Арнаудов
Елисавета Арнаудова
Костадинка Делева
Тош


© maiova & тош - 2008
Версия 1.0

My love! - in English

Версията на maiova (монтаж, сценарий, дизайн)
Вселената на Тош          Портфолиото на maiova